YES Yabancı Dil Eğitim Kursu İngilizce Eğitim Seviyeleri

YES İngilizce Dil kursu beş seviyelik bir eğitim programı uygulamaktadır.

A1ELEMENTARY

A2PRE – INTERMEDIATE

B1INTERMEDIATE

B2UPPER – INTERMEDIATE

C1ADVANCED

Program Seçenekleri

 

1Ekonomik Eğitim Paketi – 2 seviye

Genel İngilizce programları, İngilizceye yeni başlayan veya İngilizcesini geliştirmek isteyen kursiyerler için hazırlanmıştır. Kursiyer, kendisine uygun zaman dilimine göre; Cambridge University Press Placement Test’in neticesine uygun iki seviye kayıt yaptırır. Eğitim başlangıcında kursiyere Cambridge University Press setlerimiz kullanılmaktadır.   Eğitim setlerimiz ana ders kitabı, alıştırma kitabı, interaktif CD, sözlük, interaktif CD’ye sahip olan iki adet okuma kitabı ve çalışma kitabından oluşmaktadır.

2Özel Ders İngilizce Eğitim Programı

Özel Ders İngilizce eğitim programı, İngilizceye yeni başlayan veya İngilizcesini geliştirmek isteyen; fakat ders gün ve saatleri çalışma sistemine uymayan, zaman kısıtlaması olan veya aksine hızlı bir eğitim programı isteyen kursiyerler için hazırlanmıştır. Kursiyerin seviyesi Cambridge University Press Placement Test ile belirlenir ve tamamen kursiyere uygun gün – saatler belirlenir. YES for You İngilizce eğitim programında kursiyer haftada iki gün üçer ders saati eğitim alır. Bir seviye toplam 48 saatten oluşur ve iki ayda tamamlanır. Bu program tamamen kursiyer merkezli geliştirildiği üzere, kursiyer dilerse haftada üç gün üçer saat eğitim alarak bu süreci kısaltabilir. YES for You İngilizce eğitim programında kursiyerler dilerse eğitmen tercihini yabancı eğitmen olarak yapabilirler.

3İş İngilizcesi (Business English)

İngilizceyi aynı zamanda iş alanında da etkin kullanmak isteyen kursiyerler için hazırlanmış bir programdır. Kursiyerlerin, iş alanlarında dinleme – anlama, konuşma, okuma, yazma becerilerini etkin kullanmaları veya var olan becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu program genellikle 90 saat ve 10 haftadan oluşmaktadır. İş İngilizcesi programına her seviyeden adaylar katılabilirler. Lütfen Business English programı hakkında daha geniş bilgi için, eğitim danışmanlarımıza başvurunuz.

4Turizm İngilizcesi

İngilizceyi aynı zamanda iş alanında da etkin kullanmak isteyen turizm sektöründe çalışan kursiyerlere yönelik hazırlanmış bir programdır. Kursiyerlerin, iş alanlarında dinleme – anlama, konuşma, okuma, yazma becerilerini etkin kullanmaları veya var olan becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu program genellikle 60 saat ve 10 haftadan oluşmaktadır. Turizm İngilizcesi programına her seviyeden adaylar katılabilirler. Lütfen Turizm İngilizcesi programı hakkında daha geniş bilgi için, eğitim danışmanlarımıza başvurunuz.

YES FREE

  • Sınırsız telafi imkanı
  • Sınırsız konuşma kulübü

Kursiyerlerin dil becerilerini; sınıf dışı farklı kaynaklar, farklı kursiyerler ve eğitmenler yardımıyla geliştirebilecekleri Conversation Clubs (Konuşma Kulüpleri), Cinema Club (Sinema Kulübü), Video Club (Video Kulübü), Grammar Club (Gramer Kulübü) aktivitelrinden oluşmaktadır. Aktiviteler ders saatleri dışında gerçekleşir. Kursiyerler aktivite programlarını panolara ‘Activity Schedule’ dan takip edebilirler.

YES Conversation Clubs dört farklı aşamadan oluşmaktadır: Elementary, Pre – intermediate, Intermediate, Upper – intermediate. Bu kulüplerde kursiyerler dil düzeylerini kapsayan konulardan oluşan bir program çerçevesinde, konuşma becerilerini geliştiren iletişim odaklı aktivitelere katılmaktadırlar. Bu bağlamda kursiyerin başlangıç seviyesinden itibaren İngilizce konuşmayı benimsemesi ve sürdürmesi amaçlanmaktadır.

YES Cinema Club’ta seçilen güncel filmler eğitmenler yardımıyla izlenir, akabinde izlenen film hakkında konuşma veya yazma çalışmaları yapılır. Bu aktiviteyle kursiyerler özellikle görsel – işitsel becerilerini geliştirir, bunun yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü bir nebze de olsa yaşamış olurlar.

YES Video Club’ta uluslar arası yayınlardan olan Cambridge University Press’e ait video kitapları işlenir. İzlenen videoya ilişkin alıştırmalar, çalışmalar yapılır. Bu aktiviteyle kursiyerler özellikle görsel – işitsel becerilerini geliştirir, bu bağlamda dinleme – anlama ve konuşma becerileri gelişir.